Award Pertama Ku

Bismillahirrahmanirahim
Tiada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur yang tak terhingga kepada ilahi Rabbi yang mana pada detik ini kita masih diberi nikmat sehat, iman dan islam.

sholawat beriring salam semoga hannya kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita (jahiliyah) menuju jalan yang terang benderang (islam wal iman) dan mudah-mudahan kita adalah pengikut yang setia hingga akhir zaman, amin...

Ikhwafillah Rahimakumullah
Hari ini saya merasa senang sekali karena mendapatkan Award Pertama yang di berikan oleh salah seorang teman Blogger yang mempunyai Nick Name "INDAH" http://sheluvsmusic.blogspot.com, Terimakasih saya ucapkan karena ini adalah yang pertama saya mendapatkan Award mudah-mudahan banyak lagi teman-teman yang lain memberikan Award kepada saya.